เพิ่มความสูงที่มีปัจจัยสำคัญมาจากกรรมพันธุ์

กรรมพันธุ์รูปร่างของพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย เป็นตัวกำหนดโครงสร้างพื้นฐานของลูกหลาน หากพ่อแม่สูงหรือเตี้ย ลูกก็มีแนวโน้มที่จะมีรูปร่างแบบนั้น กรรมพันธุ์เป็นองค์ประกอบหลักที่แต่ละคนมีมาแต่กำเนิด กรรมพันธุ์เป็นตัวกำหนดเพิ่มความสูงมาตรฐานของแต่ละคน เช่นนักวิทยาศาสตร์ หรือแพทย์สามารถรู้ได้ว่าเด็กชาย หรือเด็กหญิงคนนี้จะสูงเท่าไหร่ โดยดูจากความสูงของ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ดังนั้นเด็กแต่ละคนจะมีความสูงมาตรฐานที่ถูกกำหนดโดย ดีเอ็นเอ เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ปล่อยให้ความสูงของเด็กเป็นไปตามกรรมพันธุ์ โดยขาดความเข้าใจว่ายังมีปัจจัยอื่นๆ อีกที่กำหนดความสูงของเด็กได้

เพราะเรามักจะชื่นชมในความสูงสง่าของเด็กรุ่นใหม่เสมอ

ความสูงสง่าเป็นบุคคลิกภาพที่ดีอย่างเดียวที่เมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้วพัฒนาไม่ได้ เราอาจเข้าคอร์สพัฒนาบุคคลิกภาพเมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้วได้ แต่บุคคลิกภาพที่สง่างามจากความสูงนั้นพัฒนาหรือแก้ไขไม่ได้ เป็นสิ่งที่อยู่กับเราไปตลอดชีวิต คนส่วนใหญ่พบความจริงข้อนี้ตอนสายไปเสมอ เพราะมักมีความหวังว่าลูกของเราจะเติบโตกลายเป็นเด็กที่สูงกว่าเรา และเมื่อลูกเข้าสู่วัย 8 – 12 ปี เขาเริ่มสูงอย่างรวดเร็ว สูงกว่าเพื่อนๆในชั้นเรียน ยิ่งทำให้ พ่อ แม่ เข้าใจว่าลูกของเราจะสูงจริงๆ แต่เราก็มักจะพบว่าเด็กที่เริ่มสูงเร็ว จะหยุดสูงเร็วกว่าเด็กคนอื่น และกว่าเราจะรู้ว่าลูกของเราไม่สูง ก็มักจะสายเกินไปเสียแล้ว

กรรมพันธุ์เป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ ถ้าพ่อและแม่ต่างก็มีทั้งยีนเตี้ยและยีนสูง ลูกที่เกิดมาจะมีโอกาสเตี้ย 25% แต่ถ้าพ่อและแม่มียีนเตี้ยทั้งคู่ก็อาจเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้ลูกไม่สูงอย่างที่ต้องการ โดยเราสามารถประเมินส่วนสูงของลูกได้จากส่วนสูงของพ่อแม่ แม้กรรมพันธุ์จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เตี้ย แต่ก็ยังมีปัจจัยนอกเหนือจากกรรมพันธุ์ที่ช่วยเพิ่มความสูงได้ ซึ่งจะต้องอาศัยการใส่ใจจากพ่อแม่ตั้งแต่วัยแบเบาะ ช่วงอายุกระตุ้นความสูง โภชนาการที่ดีและการดูแลสุขภาพไม่ให้เด็กเจ็บป่วยบ่อยจะมีผลในการเสริมความสูงของเด็กนอกเหนือจากผลทางพันธุกรรม ช่วงที่เด็กสูงเร็ว คือ ช่วงปีแรก โดยจะมีความสูงเพิ่มขึ้น 50% และอัตราการเจริญเติบโตจะชะลอลงเมื่ออายุ 2 ปี และจะมีความสูงเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 6-8 เซนติเมตรต่อปี จนกระทั่งเริ่มเข้าวัยแตกเนื้อหนุ่มสาว อัตราการเจริญเติบโตจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วประมาณ 2 เท่า เพราะก่อนที่จะถึงวัยแตกเนื้อหนุ่มสาว

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในด้านการเพิ่มความสูง

°•.★* *★ .•° การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ได้รับพลังงานจากอาหารที่เพียงพอ ดื่มนมเป็นประจำ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การนอนหลับสนิทที่นานพอ และการเลี้ยงดูบุตรอย่างอบอุ่น
°•.★* *★ .•° เด็กที่มีลักษณะเตี้ยเล็ก ควรได้รับการตรวจจากแพทย์ตั้งแต่อายุน้อย หรือก่อนมีการเปลี่ยนแปลงทางกายเข้าสู่วัยรุ่น
°•.★* *★ .•° เด็กสาวที่มีประจำเดือนมาแล้วนาน 3 ปี หรือเด็กหนุ่มที่มีเสียงแตกมานาน 3 ปี มักใกล้หยุดโตแล้ว
°•.★* *★ .•° อายุกระดูกได้จากการถ่ายภาพรังสีที่มือและข้อศอกเด็ก แล้วนำฟิล์มเอกซเรย์นั้นมาเปรียบเทียบกับภาพรังสีมาตรฐานของเด็กปกติตามเพศและวัยต่างๆ อ่านออกมาเป็นปีและเดือน
°•.★* *★ .•° อายุกระดูกมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น การมีประจำเดือนอย่างสม่ำเสมอ และการหยุดเพิ่มความสูง
°•.★* *★ .•° เด็กที่อ้วนจะเข้าสู่วัยรุ่นเร็วกว่าปกติ จะหยุดโตเมื่อมีอายุน้อยกว่าเด็กปกติ และความสูงเมื่อหยุดโตมักน้อยกว่าความสูงที่ควรจะเป็นตามกรรมพันธุ์

Comments are closed.