temp control ควบคุมอุณหภูมิให้ได้ตามค่าอุณหภูมิที่กำหนดไว้

temp control เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมอุณหภูมิให้ได้ตามค่าอุณหภูมิที่กำหนดไว้ โดยจะนำมาใช้ในการสั่งการให้กับอุปกรณ์สำหรับทำความร้อนหรืออุปกรณ์ทำความเย็น ทำงาน ตามที่ได้ตั้งค่าอุณหภูมิไว้ การนำมาใช้งานและการควบคุมก็ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการใช้งาน

temp control ก็จะมีส่วนที่รับอุณหภูมิ (input) จากหัววัดอุณหภูมิ หรือที่เรียกกันว่าเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแล้วมาแสดงผลที่หน้าจอ Display พร้อมกับควบคุมอุณหภูมิให้ได้ตามค่าที่ได้กำหนดไว้ หากอุณหภูมิไม่ได้ตามที่กำหนดไว้ก็จะมีในส่วนของการสั่งงาน (output) สั่งงานให้อุปกรณ์สำหรับทำความร้อนหรืออุปกรณ์ทำความเย็นทำงานให้ได้ตามค่าที่กำหนดไว้

temp control เป็นเครื่องควบคุมการทำงานของอุณหภูมิ โดยทำหน้าที่หลักอยู่ 2 ประการ คือ
1. แสดงอุณหภูมิที่วัดได้ขณะนั้น
2. สามารถตั้งค่าอุณหภูมิที่จะสั่งให้ทำการเปิด- ปิด วงจรทางไฟฟ้าได้
temp control โดยสามารถรับสัญญาณทางอินพุทได้ หลายประเภท เช่น K(CA), J(IC), Pt100 , (DIN), R(PR)
และมีสัญญาณเอาท์พุทที่สามารถต่อได้หลายประเภท ได้แก่ RELAY(250V/5A), DC24V for SSR drive, 4-20mA สามารถที่จะทำการเปิด-ปิด วงจรทางไฟฟ้าได้ หรือสามารถที่จะควบคุมได้ในเชิงลิเนียร์